Distribució i venda de gran varietat de gasos comprimits en una amplia gamma d’ampolles de diferents mides i formats per tal d’adaptar-nos a cada necessitat.

Donem servei a múltiples indústries:

METAL·LÚRGICA

Aplicacions:  Soldadura d'arc, soldadura TIG, soldadura autògena, tall MIG, tall làser, Oxitall, Espectògrafs...

ALIMENTARIA     

Aplicacions: Envasat en atmosfera protectora, ultracongelació, congelació ràpida, atordiment, refrigeració autònoma pel transport, neteges criògeniques, abatiment de fred, aportacions d'oxigen...

QUÍMICA / FARMACÈUTICA

Aplicacions: Carbonatacions, aplicació de fred, inertització, oxidacions, recirculacions, recuperació de COV's i disolvents, stripping...

 SANITAT / HOSPITALS

 Aplicacions: Criobiologia, refrigeració autònoma pel transport, oxigen medicinal, aire medicinal, oxigen portàtil,...


Gasos magatzem:

-Argó

-Clor

-Clorur d'hidrogen

-Gasos per alimentació

-Gasos per soldadura i tall

-Heli

-Hexafluorur de sofre

-Hidrogen

-Hidrogen per piles de combustible

-Nitrogen

-Oxigen

-Protòxid de nitrogen

-

Més informació sobre els productes a www.carburos.com